Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2019

strangeee

October 03 2019

strangeee
2657 e656 500
Reposted fromfelicka felicka viaoldstuff oldstuff

October 01 2019

strangeee
strangeee

Prawda jest taka, że czasem patrzymy na kogoś i przestajemy go kochać , bo zacząl lubić musztardę.

A czasem trafia się taki ktoś, kto zawodzi nas najmocniej na świecie, a my chcemy być przy nim.

strangeee
póki net Nas nie rozłączy...
— hmmm

September 19 2019

strangeee
5712 e451 500
Reposted fromTamahl Tamahl viapersona-non-grata persona-non-grata
strangeee

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
strangeee
8740 5260 500
Reposted fromtfu tfu viapersona-non-grata persona-non-grata
strangeee
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
strangeee
Reposted fromshakeme shakeme viamyszkaminnie myszkaminnie
strangeee
2990 f583 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyszkaminnie myszkaminnie

September 01 2019

strangeee
Czy ty też myślisz, że nie nadajesz się do życia?
— Hiromi Kawakami, Pan Nakano i kobiety
strangeee
I nie wplątywać się w relacje o charakterze uzależniającym.
— Jar.
Reposted fromagatiszka agatiszka viamyszkaminnie myszkaminnie

August 31 2019

0702 b639 500
strangeee
miłość nie mija tylko dlatego, że kogoś nie widzisz
Reposted fromAngiee Angiee vianiedonaprawienia niedonaprawienia
strangeee
Reposted frommrrru mrrru viabanshe banshe

August 26 2019

strangeee
6431 7351
Reposted fromnyaako nyaako vianoelya noelya
strangeee

August 10 2019

strangeee
strangeee
Chorzów, lata 60.
Reposted fromfelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl