Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2020

strangeee
Czuję się niekochana przez osobę, którą kocham najbardziej na świcie.

March 31 2020

strangeee
Sponsored post
feedback2020-admin
strangeee
2389 5cbf 500
Reposted frombrumous brumous viabanshe banshe
strangeee
2753 ce16 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasoko soko
strangeee
0211 98a9 500
Reposted frommoai moai viapersona-non-grata persona-non-grata
strangeee
strangeee

March 25 2020

strangeee

March 16 2020

strangeee

March 04 2020

strangeee
5845 a0de 500
Trzy Kolory: Czerwony, K. Kieślowski (1994)
Reposted frommovieguy movieguy viafilmowy filmowy
strangeee
0905 b172 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoko soko
strangeee
Szukam świata w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę
gdzie szewc
chodzi w butach
gdzie jak cię widzą
to dzień dobry
szukam świata w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem
— Borszewicz
Reposted fromzenibyja zenibyja viacytaty cytaty

February 05 2020

strangeee

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianoelya noelya

January 22 2020

strangeee
7431 08b0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabanshe banshe

January 05 2020

January 04 2020

strangeee
mimo wszystko, jestem szczęśliwa 


ps. ciekawe jak długo? ;>

January 01 2020

strangeee
1861 52d5 500
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum viasoko soko

December 12 2019

strangeee
9245 37e3 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoko soko
strangeee
nie potrzeba słów, żeby wiedzieć, że coś się zmieniło.
— zasłyszane
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viasoko soko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...