Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2017

strangeee

Jackie (2016) dir. Pablo Larraín


Reposted frommyname myname viamyszkaminnie myszkaminnie
strangeee
strangeee
4203 c96a4153 fe9e
— I love the way you look at the world.
Reposted frombylejaka bylejaka viasoko soko
strangeee
Niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz.
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal viasoko soko
strangeee
Wszystko staje się trudne, kiedy się chce posiadać różne rzeczy, nosić je ze sobą i mieć je na własność. A ja tylko patrzę na nie, a odchodząc, staram się zachować je w pamięci. I w ten sposób unikam noszenia walizek, bo to wcale nie należy do przyjemności.

Tove Jansson, Kometa nad Doliną Muminków (Włóczykij)

July 29 2017

strangeee
2525 0bd6
Reposted fromiamstrong iamstrong viapetite-blanche petite-blanche
strangeee
I coś mieszkało w jej oczach, jakaś dziwna nostalgia, złamanie, skwaszenie.. 
— J. Żulczyk
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viabanshe banshe
strangeee
8131 9bc5
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viabanshe banshe
strangeee
Boże, napraw mnie. Zepsułam się. Tak bardzo zepsuł mnie ten świat. 
— modlitwa pod poduszką.
Reposted fromwerterowska werterowska viabanshe banshe
strangeee

July 27 2017

strangeee
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto via2708 2708
strangeee
1709 2b66
Reposted fromoutoflove outoflove via2708 2708
strangeee
strangeee
9680 986d
Reposted fromgingillo gingillo viamissyseepy missyseepy
strangeee
Wy, młodzi, myślicie, że każdy z was jest pępkiem świata, że każdy wasz problem to wojna światowa. Że wszystko się kręci dookoła tych waszych problemów. Jesteście jak zabawki na korbkę. Nakręcane samochodziki. Takie samochodziki zasuwają ile wlezie, przed siebie, ale wystarczy jedno małe wybrzuszenie w podłodze, jedna mała nierówność, aby się wywaliły. I po zabawie. I cześć. I tak sobie myślę, że gdybyście wzięli całą te siłę, którą zużywacie na to zapieprzanie, na to przejmowanie się, na pierdolenie o tym przejmowaniu się na prawo i lewo, na to całe hałasowanie, to może nawet byście coś stworzyli, może nawet byście coś wymyślili. Nie wiem co. Nie pytajcie mnie co. Ale co innego niż to, co jest teraz.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Reposted fromolewka olewka viacytaty cytaty

July 26 2017

strangeee

July 23 2017

8877 b38f 500

prakashkc:

Snusmumriken - practician of the occult.

strangeee
0326 7322
Reposted fromsonaive sonaive via2708 2708

July 22 2017

strangeee
3792 ff4a
Reposted fromfatique fatique viaromantycznosc romantycznosc
strangeee
5930 7305
Reposted frombanitka banitka viaretro-lover retro-lover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl