Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2017

strangeee
5228 291a
Reposted fromretro-girl retro-girl viasoko soko
strangeee
9474 4171
strangeee
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg via2708 2708
strangeee
1419 c37a 500
Reposted fromadelajda adelajda via2708 2708
strangeee
6858 158e
Reposted fromcalifornia-love california-love vianoelya noelya
strangeee
6693 7db1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viablond blond
strangeee
6619 7a79 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viablond blond
strangeee
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortázar, Gra w klasy
Reposted fromgrawklasy grawklasy via2708 2708
strangeee
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
strangeee
Agnieszka Osiecka, Na początku był negatyw
strangeee
Nic dwa razy się nie zdarza 
i nie zdarzy. Z tej przyczyny 
zrodziliśmy się bez wprawy 
i pomrzemy bez rutyny. 

Choćbyśmy uczniami byli 
najtępszymi w szkole świata, 
nie będziemy repetować 
żadnej zimy ani lata. 

Żaden dzień się nie powtórzy, 
nie ma dwóch podobnych nocy, 
dwóch tych samych pocałunków, 
dwóch jednakich spojrzeń w oczy. 

Wczoraj, kiedy twoje imię 
ktoś wymówił przy mnie głośno, 
tak mi było, jakby róża 
przez otwarte wpadła okno. 

Dziś, kiedy jesteśmy razem, 
odwróciłam twarz ku ścianie. 
Róża? Jak wygląda róża? 
Czy to kwiat? A może kamień? 

Czemu ty się, zła godzino, 
z niepotrzebnym mieszasz lękiem? 
Jesteś - a więc musisz minąć. 
Miniesz - a więc to jest piękne. 

Uśmiechnięci, współobjęci 
spróbujemy szukać zgody, 
choć różnimy się od siebie 
jak dwie krople czystej wody.
— Wisława Szymborska
Reposted fromwelovekate welovekate viacytaty cytaty

June 26 2017

strangeee
Reposted fromsavor savor viabanshe banshe
strangeee
6023 09ee 500
Reposted fromkassiarzyna kassiarzyna viabanshe banshe
strangeee
Nie wiem, co mówić dalej. Rezerwy dialogowe w zupełności się wyczerpały.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted frommizuka mizuka viamyszkaminnie myszkaminnie
strangeee
5757 e13e
Reposted fromoutoflove outoflove vialanni lanni
strangeee
2904 e767 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaoxygenium oxygenium
strangeee
6435 b1ba 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoxygenium oxygenium
strangeee
5559 05ea 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoxygenium oxygenium
strangeee
poziom mojego smutku widać po wzrastającej aktywności na zupie.
Reposted frompolamanyludzik polamanyludzik viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl