Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2017

strangeee
Też chciałbym, aby przydarzyło mi się w życiu coś innego niż ja sam.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viamyszkaminnie myszkaminnie
strangeee
9692 82ef
Reposted fromowca owca viamyszkaminnie myszkaminnie
strangeee
0492 4789
Reposted fromnyaako nyaako viafine-arts fine-arts

June 05 2017

strangeee
8747 caaa
Reposted fromcalifornia-love california-love viafensi fensi
strangeee
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viabagatela bagatela
strangeee
2480 d48f
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialittlefool littlefool

June 04 2017

9730 bdaa
Reposted fromerial erial viatwice twice
strangeee
strangeee
strangeee
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan via2708 2708

June 01 2017

strangeee
Jeśli nie zamienisz swojego życia w opowieść, staniesz się tylko fragmentem cudzej historii.
— Terry Pratchett
Reposted fromconfusion confusion viadarling darling
strangeee
jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez Ciebie żyć
— AR
Reposted fromcreure creure viadarling darling
strangeee
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
strangeee
2762 611b 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamyszkaminnie myszkaminnie
strangeee
Miała w głowie zupełny chaos. Tak jakby ktoś wziął jej czaszkę w dłonie i bardzo mocno nią potrząsnął, powodując krwawy karambol myśli i przeczuć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabanshe banshe
strangeee

Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.

Reposted fromemerencja emerencja viabanshe banshe
strangeee
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabanshe banshe

May 30 2017

strangeee
Reposted fromrikoneru rikoneru viabanshe banshe
strangeee
Brak wymiany emocjonalnej z domownikami, brak inspiracji kulturalnych, głupie seriale, a potem ktoś się dziwi, że leży z ciężką depresją.
— Danuta Golec, psycholog - "Psychologia bez tajemnic. Nuda. W co się bawić?" [w:] "Wysokie obcasy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl