Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2019

strangeee
5600 6fad
Reposted fromzciach zciach viatwice twice
strangeee
1604 a3f2 500
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viatwice twice

November 06 2019

strangeee
8971 3376
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoko soko

October 09 2019

strangeee
1199 2d90 500
Reposted frommy-little-world my-little-world viacytaty cytaty

October 08 2019

strangeee
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz? 
— Grey's Anatomy
Reposted fromlovvie lovvie vianiedonaprawienia niedonaprawienia
strangeee
4310 20f5 500
I feel you, Clay Jensen
Reposted fromikaris ikaris viamyszkaminnie myszkaminnie
strangeee
8971 3376
Reposted fromEtnigos Etnigos viamhsa mhsa

October 04 2019

strangeee
nabrałam się na Ciebie wystarczającą ilość razy.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazielono zielono
strangeee
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
Reposted fromimpulsivee impulsivee viayveee yveee
strangeee
6302 e97c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawestern-feeling western-feeling
strangeee
4298 eec3 500
Reposted frommaliwa maliwa vianiedonaprawienia niedonaprawienia
strangeee

October 03 2019

strangeee
2657 e656 500
Reposted fromfelicka felicka viaoldstuff oldstuff

October 01 2019

strangeee
strangeee

Prawda jest taka, że czasem patrzymy na kogoś i przestajemy go kochać , bo zacząl lubić musztardę.

A czasem trafia się taki ktoś, kto zawodzi nas najmocniej na świecie, a my chcemy być przy nim.

strangeee
póki net Nas nie rozłączy...
— hmmm

September 19 2019

strangeee
5712 e451 500
Reposted fromTamahl Tamahl viapersona-non-grata persona-non-grata
strangeee

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
strangeee
8740 5260 500
Reposted fromtfu tfu viapersona-non-grata persona-non-grata
strangeee
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl