Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

7585 3367
Reposted fromLittleJack LittleJack vialittlefool littlefool
strangeee
Play fullscreen
Reposted fromlexxie lexxie vianoelya noelya
strangeee
strangeee
7870 4538
Reposted fromusual usual viamyszkaminnie myszkaminnie
strangeee
Ja zawsze byłem za wiosną. Bez względu na porę roku.
— Jeremi Przybora
Reposted fromcudoku cudoku viaumierajstad umierajstad

March 22 2017

9162 70ce 500

iamaang:

Inspired

Reposted fromironbunny ironbunny via2708 2708
strangeee
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. 
— 02:13
strangeee
Reposted fromshakeme shakeme viacouples couples
7176 a54e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaarwenan1 arwenan1
strangeee
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

March 18 2017

strangeee
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viatulipanowa tulipanowa
strangeee
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulipanowa tulipanowa
strangeee
Staram się. Naprawdę się staram. Ale to trudne, bo czasem wszystko wraca. Jedna rzecz czasem powoduje lawine. Niby nic się nie stało. Ale czasem pękam przez swój bagaż doświadczeń. Tak jak dziś. Aż mi wstyd.
— nie chcę taka być
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viatulipanowa tulipanowa
strangeee
I zapamiętaj, proszę, że miłość nie jest dworcową poczekalnią, do której o każdej porze dnia i nocy można wejść albo z niej wyjść.
— J.Borszewicz ‘Pomroki”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viatulipanowa tulipanowa
Myślę, że jakaś część mnie zawsze będzie na Ciebie czekać.
— (via atropinum)
strangeee

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
Reposted fromraconteur raconteur viatulipanowa tulipanowa
strangeee
6410 d026 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyszkaminnie myszkaminnie

March 14 2017

strangeee
Ból ustąpi i kiedyś ta Twoja pierwsza miłość śmieszna Ci się wyda i jedyne, co Ci po niej pozostanie, to ten przeceniany przymiotnik "pierwsza". Bo ważniejsze są miłości następne, a najważniejsza jest i tak zawsze ta ostatnia.
— JLW
Reposted frommyszkaminnie myszkaminnie
strangeee
7539 eb5c
strangeee
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawishyouwerehere wishyouwerehere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl