Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

strangeee
6233 06dc
strangeee

W kontaktach z introwertykiem…

 1. Szanuj ich potrzebę prywatności.
 2. Nie ośmieszaj ich publicznie.
 3. Pozwól im na obserwację, gdy znajdą się w nowej sytuacji.
 4. Daj im czas na pomyślenie, nie wymagaj natychmiastowej odpowiedzi.
 5. Nie przeszkadzaj im.
 6. Upominaj ich na osobności.
 7. Nie zmuszaj ich do tego, by mieli mnóstwo przyjaciół. Wystarczy im jeden dobry.
 8. Jeśli czegoś od nich chcesz, uprzedź wcześniej, by w spokoju skończyli swoje zadania.

 

W kontaktach z ekstrawertykiem…

 1. Szanuj ich niezależność.
 2. Chwal ich przy innych.
 3. Akceptuj i wzmacniaj ich entuzjazm.
 4. Zaskakuj ich.
 5. Zrozum, kiedy są zajęci.
 6. Okazuj im czułość.
 7. Dawaj im wybór.
 8. Pozwól im na odkrywanie i dyskutowanie o tym, co ich interesuje.
— Life Architect
Reposted fromavooid avooid viamyszkaminnie myszkaminnie

July 17 2019

strangeee
Nie lubię niepewności. Nie jestem z tych kobiet, które wciąż żyją pod znakiem zapytania. Ja muszę mieć pewność - że będę Cię mieć w środę, piątek czy w Wielkanoc.
Ja muszę wiedzieć czy Ty będziesz tu na pewno, bo muszę też wiedzieć, czy mam o co walczyć, i czy warto brudzić sobie życiorys kimś takim jak Ty.
Reposted fromLinaa Linaa vianiedonaprawienia niedonaprawienia

July 16 2019

strangeee
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding

July 11 2019

strangeee
7286 0aff 500
Reposted fromsoftboi softboi viasoko soko

July 09 2019

strangeee
0785 43ab 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viasoko soko
strangeee
3747 3d95 500
Reposted fromkarsina karsina viamyszkaminnie myszkaminnie
strangeee
5268 64d0 500

July 08 2019

strangeee
0161 563c
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer vianoelya noelya

July 06 2019

strangeee
3721 3999 500
strangeee
3646 40f0 500
strangeee
9412 a13a 500
strangeee
- Przyjaciołom się więcej wybacza?
- Ludziom, których się kocha, można wybaczyć wszystko.
- Nawet jeśli cię zawiodą?
- Nawet jeśli zawiodą.
— Gabriela Gargaś
strangeee
Szczególnie wtedy, gdy uważacie, że wasz pomysł jest głupi - zapiszcie go.
— A. Borowik, mało ważne szkolenie pełne ważnych cytatów
strangeee
Jestem dorosła. Płacę rachunki. Kupiłam auto. Płacę ubezpieczenie z AC bez współwłaściciela. Do niczego nikt mi nie dokłada. I tylko że względu na to że nie wyprowadziłam się z domu każdy traktuje mnie jak dziecko. Nie wezmę trzeciej pracy tylko po to by jeść chleb z pasztetem i rezygnować z papierosów. Nie wezmę ślubu z pierwszym lepszym by stworzyć na pozór szczęśliwą rodzinę. Cały czas wierzę, że z moim przyszłym partnerem życie będzie równie proste jak bajka którą wymyśliłam dla nas. 

July 05 2019

strangeee
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaevlyn evlyn
strangeee
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viazielono zielono
strangeee
0732 14cf 500
Reposted frompiehus piehus viapersona-non-grata persona-non-grata
strangeee
Reposted fromdreamadream dreamadream viasoko soko
strangeee
7733 c6c9
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl