Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2019

strangeee
Czy ty też myślisz, że nie nadajesz się do życia?
— Hiromi Kawakami, Pan Nakano i kobiety
strangeee
I nie wplątywać się w relacje o charakterze uzależniającym.
— Jar.
Reposted fromagatiszka agatiszka viamyszkaminnie myszkaminnie

August 31 2019

0702 b639 500
strangeee
miłość nie mija tylko dlatego, że kogoś nie widzisz
Reposted fromAngiee Angiee vianiedonaprawienia niedonaprawienia
strangeee
Reposted frommrrru mrrru viabanshe banshe

August 26 2019

strangeee
6431 7351
Reposted fromnyaako nyaako vianoelya noelya
strangeee

August 10 2019

strangeee
strangeee
Chorzów, lata 60.
Reposted fromfelicka felicka
strangeee
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamhsa mhsa
strangeee
strangeee

August 07 2019

strangeee
Problem polega na tym, że szukamy kogoś przy kim możemy się zestarzeć, a sekretem jest znaleźć kogoś z kim możemy pozostać dziećmi.
— Charles Bukowski
Reposted fromxalchemic xalchemic viaevlyn evlyn

August 06 2019

strangeee
1357 7390 500
szkoda tylko, że dalej nic z tego nie będzie. ale sie cieszę, bardzo się cieszę.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viabanshe banshe
strangeee
Depresja to skutek takich małych ciosów zadawanych przez całe życie, po 
których jakoś się żyje dalej. I ja też tak miałem. Bo wie pani, to jest tak jak z odkręceniem gazu w mieszkaniu. On się tak ulatnia, ulatnia... i wybucha. Człowiek też wybucha...
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabanshe banshe
4826 fc69 500


Reposted fromruthieful ruthieful viabanshe banshe

July 27 2019

strangeee

July 18 2019

strangeee
6233 06dc
strangeee

W kontaktach z introwertykiem…

 1. Szanuj ich potrzebę prywatności.
 2. Nie ośmieszaj ich publicznie.
 3. Pozwól im na obserwację, gdy znajdą się w nowej sytuacji.
 4. Daj im czas na pomyślenie, nie wymagaj natychmiastowej odpowiedzi.
 5. Nie przeszkadzaj im.
 6. Upominaj ich na osobności.
 7. Nie zmuszaj ich do tego, by mieli mnóstwo przyjaciół. Wystarczy im jeden dobry.
 8. Jeśli czegoś od nich chcesz, uprzedź wcześniej, by w spokoju skończyli swoje zadania.

 

W kontaktach z ekstrawertykiem…

 1. Szanuj ich niezależność.
 2. Chwal ich przy innych.
 3. Akceptuj i wzmacniaj ich entuzjazm.
 4. Zaskakuj ich.
 5. Zrozum, kiedy są zajęci.
 6. Okazuj im czułość.
 7. Dawaj im wybór.
 8. Pozwól im na odkrywanie i dyskutowanie o tym, co ich interesuje.
— Life Architect
Reposted fromavooid avooid viamyszkaminnie myszkaminnie

July 17 2019

strangeee
Nie lubię niepewności. Nie jestem z tych kobiet, które wciąż żyją pod znakiem zapytania. Ja muszę mieć pewność - że będę Cię mieć w środę, piątek czy w Wielkanoc.
Ja muszę wiedzieć czy Ty będziesz tu na pewno, bo muszę też wiedzieć, czy mam o co walczyć, i czy warto brudzić sobie życiorys kimś takim jak Ty.
Reposted fromLinaa Linaa vianiedonaprawienia niedonaprawienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl