Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

strangeee
0261 719c
Reposted fromRowena Rowena viayveee yveee
strangeee

“ W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne. ”

— A. Osiecka
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viayveee yveee
strangeee
3945 dd8f
Reposted fromwyczes wyczes viayveee yveee
strangeee
5495 767a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoko soko
strangeee
5487 360f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoko soko

May 17 2019

strangeee
strangeee
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viamyszkaminnie myszkaminnie
strangeee
9033 7ecb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamyszkaminnie myszkaminnie
strangeee
0979 e412
Reposted fromrol rol vianiedonaprawienia niedonaprawienia

May 16 2019

strangeee
Przestałam się pchać ludziom do życia.  Na siłę . Przestałam zapraszać, dzwonić, pytać -  Co słychać? Przestałam żebrać o szacunek. Kto miał zostać - został, kto miał odejść - odszedł.
— yveee.soup.io
Reposted fromyveee yveee
strangeee
3597 27b1 500
Reposted frompiehus piehus viamyszkaminnie myszkaminnie
strangeee
7969 0ffa 500
Reposted fromhormeza hormeza viamyszkaminnie myszkaminnie
strangeee
5195 8852 500
Reposted fromoll oll viamyszkaminnie myszkaminnie
strangeee
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viamyszkaminnie myszkaminnie

May 14 2019

strangeee
3640 caf4 500
Reposted fromdilma dilma vianiedonaprawienia niedonaprawienia
strangeee
W ludzkiej naturze leży pożądać czegoś, czego nie można mieć.
— Cherrie Lynn
9656 bf5b
Reposted frombrumous brumous viamyszkaminnie myszkaminnie
strangeee
3682 f609 500
Reposted fromipo ipo viamyszkaminnie myszkaminnie
strangeee
9829 da54 500
strangeee

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca via48hrs 48hrs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl